Stakeholdermanagement voor & door projectmanagers

Herkent u het volgende? Vastgelopen projecten, projectkansen worden niet verzilverd, conflicten treden op, risico’s op project uitloop in tijd/kwaliteit/budget, draagvlak voor realisatie onvoldoende, verankering in organisatie blijft uit?

 

U wilt een verandering doorvoeren, maar weet niet welke stakeholders daarbij het belangrijkst zijn? Met onze stakeholder map brengt u dit correct in kaart, zodat middelen effectief en efficiënt worden ingezet.

 

In de presentatie van Kevin Ambtman zal aan de hand van theorie en een casus worden ervaren hoe projectmanagers draagvlak in- en rondom projecten kunnen krijgen door middel van een correcte en complete stakeholderanalyse. Dit gebeurt volgens een nieuwe praktische -wetenschappelijk gevalideerde- methode. Zodat de beste strategie kan worden bepaald om de besluitvorming en samenwerking te verbeteren en versnellen, waardoor projectdoelen worden bereikt met het minimaal benodigde draagvlak.

 

Het gaat om het goed in kaart brengen van relevante stakeholders met hun machten/belangen/doelen/posities/invloed t.a.v. geformuleerde kernissues. Dit gebeurt vooraf of als interventie op projecten of verandertrajecten, waardoor de succesfactor van de implementatie aanzienlijk wordt verhoogd.

 

Hoe?

  1. De actuele situatie wordt expliciet in kaart gebracht en – de doelenstructuur en de relatie tussen doelen en maatregelen – geconcretiseerd, waardoor er wordt besloten wat de belangrijkste issues (factoren) zijn.
  2. Er worden interviews gehouden met aangewezen deskundigen, die een goed inzicht hebben in het betreffende beleidsterrein en die de perceptie en doelstellingen van alle relevante stakeholders weten in te schatten. Machten, belangen, doelen, posities & invloed van stakeholders worden t.a.v. de issues gekwantificeerd op cijfermatige schalen.
  3. Door de concretisering van de issues en de kwantificering aan de hand van scores kunnen structuren aangebracht worden, zodat inzicht wordt verschaft.
  4. Via een individuele- en/of dialoogsessie worden waarnemingen en validatie gegeven, als ook advies over de te nemen maatregelen en interventies.
  5. Inzicht is verschaft in zowel formele als informele machten/doelen/posities/belangen/invloed van de relevante actoren, als ook de (non)relaties tussen hen. Dit alles t.a.v. ons vooraf geformuleerde kern issues. Om voornamelijk beter te begrijpen ‘What’s in it for you?’ & ‘Everybody (else)’? En als handige en praktische ondersteuning van de ‘zachte kant’ van een verandering.

Resultaat: de beste strategie voor projectmanagers om besluitvorming & samenwerking te versnellen en verbeteren, om uw projectdoelen te bereiken met het minimaal benodigde draagvlak.

…. dat willen wij tenslotte allemaal, maar nu kan het daadwerkelijk ook.

 

Kevin Ambtman

Opmerking

Je moet lid zijn van Stakeholder management om reacties te kunnen toevoegen!

© 2020   Gemaakt door Remco Reitsma.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden